Pošalji nam poruku

  Map icon Naša lokacija

  ul. Varda br. 40 D
  Konjic
  Bosna i Hercegovina

  Kontakt telefoni

  Telefon/fax: +387 36 727 576;
  Računovodstvo: +387 36 725 843;
  Tehnička služba: +387 36 727 469;

  finansije@vodovodkonjic.com
  info@vodovodkonjic.com
  tehnickasluzba@vodovodkonjic.com
  pravnasluzba@vodovodkonjic.com

  Više informacija

  JKP VODOVOD I KANALIZACIJA d.d. Konjic

  Transakcijski računi broj:
  1020080000030089 Union banka,
  1346721006763856 ASA banka,
  1990530009111158 Sparkasse banka,
  3060120000412117 Addiko Bank;

  ID BROJ: 4227268200001
  PDV BROJ: 227268200001